Odustanak od ugovora i povrat robe

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija trgovca, u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača ili trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe.

Pravo na odustanak od ugovora potrošač ostvaruje izjavom na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. Obrazac za odustanak od ugovora potrošač može skinuti sa sajta prodavca, ili tražiti od prodavca da mu dostavi u elektronskom obliku..

Potrošač može obrazac za odustanak od ugovora dostaviti trgovcu elektronskim putem na e-mail adresu prodaja.tyres023@gmail.com i na adresu sedišta trgovca: 23271 Kumane, Svetozara Markovića 5. lično ili putem pošte. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. U skladu sa čl. 27. st. 5. Zakona, trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti potrošača o prijemu obrasca putem elektronske pošte. Protekom roka od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača ili lica koja je on ovlastio za prijem robe prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak od ugovora trgovcu. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je kupac poslao robu pre isteka roka od 14 (slovima: četrnaest) dana. Trgovac će organizovati preuzimanje robe od potrošača slanjem kurirske službe na adresu koju odredi potrošač, nakon što potrošač izjavi da odustaje od ugovora. Potrošač može i na drugi način da vrati robu trgovcu.
Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Smatraće se da je adekvatno i da ne prevazilazi neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe samo montaža robe na vozilo od strane stručnog lica, dok će se kretanje vozila po putu smatrati neadekvatnim, odnosno da prevazilazi neophodne aktivnosti da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe i u tom slučaju potrošač neće moći da ostvari pravo na potpun povraćaj plaćene cene, već najviše do 50%.

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, a najkasnije u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac vrši povraćaj novca na račun potrošača. Potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve dodatne troškove. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu.

Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen.

Korpa